2021

2021 har stiftelsen hittills delat ut 1 029 000 SEK, se mottagarna nedan.

Hand in Hand Sweden
Hand in Hand Sweden är en ideell förening som arbetar aktivt för att bryta fattigdomsspiralen genom att uppmuntra och möjliggöra utbildning för utsatta barn. Skolgång ger barnen bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom. Bidrag 75 000 SEK.
https://www.handinhandsweden.se

KFUK-KFUM region skåne och blekinge
Projekt välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning. Bidrag 25 000 SEK.
https://syd.kfum.se

Majblommans Riksförbund
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning. Bidrag 200 000 SEK.
https://majblomman.se

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Mercy Ships är världens största sjukhusfartyg som reser till afrikanska länder och erbjuder befolkningen gratis sjukvård och livsviktig information om hälsa.
Bidrag 100 000 SEK.
https://mercyships.se

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 200 000 SEK.
https://mind.se

New Hope Reseindustrins Barnfond

Stiftelsen New Hope reseindustrins barnfond stödjer utsatta barn över hela världen. Arbetet sker främst genom utbildning och hälsa. Bidrag 50 000 SEK.
https://newhope.se

Odenslunds 4H-gård

4-H är en ideell barn- och ungdomsförening med visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Bidrag 14 000 SEK.
https://www.4h.se/odenslund

RadiohjälpenVärldens Barn
Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 civilsamhällesorganisationer, SVT, Utbildningsradion, och Sveriges Radio P4. Gåvan går till långsiktigt arbete för barns rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Bidrag 100 000 SEK.
https://start.varldensbarn.se/

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen i Göteborg gör insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. De hjälper akut och gör insatser för långsiktig social förändring. De bedriver verksamheten Solrosen som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Bidrag 40 000 SEK. 
https://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/solrosen/

Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss. De har 74 räddningsstationer och fler än 260 räddningsenheter längs våra kuster och i våra största sjöar. De har 2 300 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Bidrag: 50 000 SEK.
https://www.sjoraddning.se/

Stadsmissionen Göteborg
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org/

Stadsmissionen Skåne
Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. De erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.skanestadsmission.se/

Stadsmissionen Stockholm
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre och utbildning i Stockholm. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se/

Sverige för UNHCR
På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid. Bidraget går till ett projekt som syftar till att utbilda barn på flykt. Bidrag 25 000 SEK.
https://min.sverigeforunhcr.se/fundraisers/knowit-for-unhcr-educate-a-child

2020

2020 delade stiftelsen ut totalt 750 150 SEK, se mottagarna nedan:

Animals H.O.P.E, fågelcentralen
Fågelcentralen är en rehabiliteringscentral för vilda fåglar och drivs av organisationen Animals HOPE, en ideell förening vars ambition är att verka för djurens bästa. Bidrag 5 000 SEK.
https://fagelcentralen.se

Borås Besöksverksamhet
Borås besöksverksamhet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Röda Korset, pensionärsföreningarna PRO, SPF seniorerna och Borås stad. Många människor, framför allt äldre lever ensamma och isolerade i sina hem eller i olika äldreboenden, de kan få besök av frivilliga från Borås besöksverksamhet. Besökare är personer som tycker om att få nya kontakter och som på sin fritid vill ställa upp och besöka någon som saknar anhöriga eller vänner i sin närhet. Bidrag 5 000 SEK.
https://borasbesoksverksamhet.se

Clownkliniken
Clownkliniken är en ideell förening som ser till att professionella clowner besöker människor främst barn och äldre på sjukhus. De arbetar med att höja livskvaliteten för andra. Deras uppgift är att släppa in lek, fantasi och öppna det magiska rum där människor får släppa allt de bär på. Bidrag 75 000 SEK.
http://clownkliniken.se

DHB Västra
DHB Västra är en ideell förening som vänder sig till familjer som har döva, hörselskadade, språkstörda eller barn med flerfunktionshinder. De anordnar teckenspråkskurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet. Bidrag 25 000 SEK.
https://dhb.se/vastra

FUB Borås
FUB Borås är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Bidrag 30 000 SEK.
https://www.fub.se

Hand in Hand Sweden
Hand in Hand Sweden är en ideell förening som arbetar aktivt för att bryta fattigdomsspiralen genom att uppmuntra och möjliggöra utbildning för utsatta barn. Skolgång ger barnen bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.handinhandsweden.se

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.maskrosbarn.org

Musketörerna i Sollentuna
Musketörerna i Sollentuna är en ideell förening som arbetar med att guida och hjälpa människor som lever i utanförskap, hemlöshet och missbruksproblem. Bidrag 15 000 SEK.
https://www.facebook.com/MusketorernaiSollentuna

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 100 000 SEK.
https://mind.se

Natasha Anderssons Barnläger
Sedan många år bedriver Natasha Andersson tillsammans med sin man Leif ett barnläger i Sotter för fattiga ukrainska strålskadade barn som drabbats av katastrofen vid Tjernobyl och nu lever under svåra förhållanden i områden förgiftade av Tjernobylolyckan. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.natashaandersson.se

New Hope
Stiftelsen New hope reseindustrins barnfond stödjer utsatta barn över hela världen. Arbetet sker främst genom utbildning och hälsa. Bidrag 50 000 SEK.
https://newhope.se

Odenslunds 4H-gård
4-H är en ideell barn- och ungdomsförening med visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.4h.se/odenslund

Ordpalatset
Ordpalatset är en skrivarverkstad för barn från utsatta områden. Att vara trygg i det skrivna ordet är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Språk och berättarglädje är viktigt för att ge barnen framtidstro. Bidrag 25 000 SEK.
http://ordpalatset.se

Privatperson
En kvinna från Göteborg har under många år volontärarbetat som sjuksköterska på fartyget Mercy ship Sweden och gjort skillnad för andra. Bidrag 25 000 SEK. https://mercyships.se

Peace Parks Foundation
Peace Parks Foundation är en ideell organisation som verkar för en hållbar lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och hjälp till självhjälp samtidigt som de investerar i det dagliga naturskyddet i Afrika. Deras insatser bevarar djur och natur och förbättrar livskvaliteten för de människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem. Bidrag 25 000 SEK. http://www.peaceparks.se

Rädda Barnen
Rädda barnen är en barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Organisationen har FN:s konvention om barnets rättigheter som grund i allt arbete. Bidrag till följande Lokalföreningar: Ulricehamn 31 500 SEK, Karlsborg/Tibro 9 000 SEK.
https://www.raddabarnen.se

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen i Göteborg gör insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. De hjälper akut och gör insatser för långsiktig social förändring. De bedriver verksamheten Solrosen som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Bidrag 30 000 SEK. https://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/solrosen

Secret Santa , Ulricehamn
Secret Santa hjälper och stöttar utsatta familjer under juletid. För att underlätta för dessa familjer kommer Secret Santa med både julmat och klappar till barnen. Bidrag 10 000 SEK.
https://www.facebook.com/Secretsantaulricehamn

Skyddsvärnet
Skyddsvärnet i Göteborg arbetar med att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem. Bidrag 25 000 SEK.
 https://skyddsvarnet.org

Stadsmissionen Göteborg
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org

Stadsmissionen Skåne
Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.skanestadsmission.se

Stadsmissionen Stockholm
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre och utbildning i Stockholm. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se

Stiftelsen Trygga Barnen
Trygga barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller mår psykist dåligt. Bidrag: 10 000 SEK.
https://www.tryggabarnen.org

2019

2019 delade stiftelsen ut totalt 1 207 000 kr, mottagarna ser ni nedan:

Borås Besöksverksamhet
Borås besöksverksamhet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Röda korset, pensionärsföreningarna PRO och SPF seniorerna och Borås stad. Många människor, framför allt äldre lever ensamma och isolerade i sina hem eller i olika äldreboenden, de kan få besök av frivilliga från Borås besöksverksamhet. Besökare är personer som tycker om att få nya kontakter och som på sin fritid vill ställa upp och besöka någon som saknar anhöriga eller vänner i sin närhet. Bidrag 5 000 SEK.
https://www.svenskakyrkan.se/boras/boras-besoksverksamhet

Bosses Hundhjälp
Bosses hundhjälp bidrar med akut veterinärvård för behövande hundar i Sverige. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.bosseshundhjalp.se

CISV Sweden
CISV Sweden är en ideell organisation med målsättningen att skapa en fredligare värld. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.cisv.se

Equmeniakyrkan, Ulricehamn
Equmeniakyrkan driver ett språkcafé med syfte att asylsökande och nysvenskar får kontakt med svenskar och möjlighet att lära sig tala svenska. I samtal får de även kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Bidrag 15 000 SEK.
https://equmeniakyrkan.se/ulricehamn

Göteborgs Stadsmission
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org

Insamlingsstiftelsen Barnsamariten
Insamlingsstiftelsen barnsamariten bedriver hjälparbete på olika platser i världen, de hjälper barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård är viktiga delar av arbetet. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.barnsamariten.se

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.maskrosbarn.org

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Mercy Ships är världens största sjukhusfartyg som reser till afrikanska länder och erbjuder befolkningen gratis sjukvård och livsviktig information om hälsa.
Bidrag 250 000 SEK.
https://mercyships.se

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 160 000 SEK.
https://mind.se

Missing People Sweden – Sjuhärad
Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar och arrangerar sökinsatser när en person försvinner. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.missingpeople.se.

New Hope
Stiftelsen New Hope reseindustrins barnfond stödjer utsatta barn över hela världen. Arbetet sker främst genom utbildning och hälsa. Bidrag 50 000 SEK. https://newhope.se

Operation Smile
Operation Smile är en internationell hjälporganisation. Medicinska volontärer opererar barn, ungdomar och unga vuxna med läpp-käk-gomspalt eller andra ansiktsmissbildningar. Bidrag 240 000 SEK.
https://operationsmile.se

Secret Santa i Ulricehamn
Secret Santa hjälper och stöttar utsatta familjer under juletid. För att underlätta för dessa familjer kommer Secret Santa med både julmat och klappar till barnen. Bidrag 10 000 SEK.
https://www.facebook.com/Secretsantaulricehamn

Springhjälpen
Den 30 maj 2019 arrangerade SVT, Radiohjälpen och Sveriges Radio Springhjälpen som har som syfte att bekämpa akut hunger i världen.
Bidrag 20 000 SEK.
https://sverigesradio.se/springhjälpen

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre, utbildning i Stockholm. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se

Svenska kyrkan, Borås
Svenska Kyrkan i Borås har en verksamhet som kallas PUA vars syfte är att stötta ensamstående mödrar i slutet av graviditeten och under förlossning. Dessa kvinnor saknar ofta nätverk och PUA vill skapa sammanhang och ge stöd till den nya lilla familjen. Bidrag 9 000 SEK. 
https://www.svenskakyrkan.se/boras/stod-och-hjalp-for-dig-som-ar-gravid

Privatperson
En kvinna från Ulricehamn som under många år har arbetat med en ideell hjälpverksamhet för utsatta barn i Ukraina och Vitryssland. Bidrag 18 000 SEK.

Världens Barn
Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 civilsamhällesorganisationer, SVT, Utbildningsradion, och Sveriges Radio P4. Gåvan går till långsiktigt arbete för barns rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Bidrag 100 000 SEK.
https://start.varldensbarn.se

Västra Götalands Idrottsförbund
Västra Götalands Idrottsförbund arbetar med parasport som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Bidrag 10 000 SEK.
www.vgidrott.se