2024
Sedan start har stiftelsen donerat totalt 9,267,450 SEK. Under 2024 har stiftelsen hittills donerat 1,592,300 SEK, se mottagare nedan.

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation är en fristående, ideell organisation som arbetar för att färre unga ska börja använda tobak. De informerar och engagerar barn, ungdomar och vuxna för att skapa förutsättningar för unga att själva välja ett tobaksfritt liv. Bidrag 50,000 SEK.
https://nonsmoking.se/

Cah föreningen
Riksföreningen för congenital adrenal hyperplasia är en familjeförening som stödjer dem som drabbats av Cah och deras anhöriga. Bidrag 40,000 SEK.
https://cah.se/

Erikshjälpen
Erikshjälpen är en svensk barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet, som verkar utifrån visionen om en förändrad värld där barns drömmar får liv. Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter och för att stärka och hjälpa barn lokalt och globalt. Bidrag 100,000 SEK.
https://erikshjalpen.se/

Equmeniakyrkan Ulricehamn
Equmeniakyrkan i Ulricehamn bedriver Mathjälpen med syfte att dela ut matkassar till de som behöver det som mest. Församlingen bedriver även ett språkcafé för asylsökande och nysvenskar för kontakt och för att lära sig det svenska samhället och språket. Bidrag 40,000 SEK.
https://equmeniakyrkan.se/ulricehamn/

Hand in Hand Sweden
Hand in Hand Sweden är en ideell förening som arbetar aktivt för att bryta fattigdomsspiralen genom att uppmuntra och möjliggöra utbildning för utsatta barn. Skolgång ger barnen bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom. Bidrag 50,000 SEK.
https://www.handinhandsweden.se

4H Veberöd
4-H är en ideell barn- och ungdomsförening med visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Bidrag 30,000 SEK.
https://www.4h.se/veberod/

Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna
Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna arbetar med kvinnors och flickors rättigheter i länder drabbade av krig och konflikt. Bidrag 25,000 SEK.
https://kvinnatillkvinna.se/

Livbojen
Livbojen är en ideell förening som hjälper hemlösa katter till nya hem. Bidrag 10,000 SEK.
http://www.livbojeneskilstuna.se/

Majblommans Riksförbund
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning. Bidrag 200,000 SEK.
https://majblomman.se

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 100,000 SEK.
https://maskrosbarn.org/

Mercy Ships Sverige
Mercy Ships är världens största sjukhusfartyg som reser till afrikanska länder och erbjuder befolkningen gratis sjukvård och livsviktig information om hälsa.
Bidrag 100,000 SEK.
https://mercyships.se

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 200,000 SEK.
https://mind.se/

Operation Smile
Operation Smile är en internationell hjälporganisation. Medicinska volontärer opererar barn, ungdomar och unga vuxna med läpp-käk-gomspalt eller andra ansiktsmissbildningar. Bidrag 50,000 SEK.
Operation Smile Sverige – Vi hjälper barn som föds med läppspalt, käkspalt och gomspalt

RealStars Ideel Förening Sverige
RealStars Ideell Förening Sverige är en oberoende ideell organisation med syfte att verka för Fair Sex och en bättre värld fri från sextrafficking. De fokuserar på att eliminera den efterfrågan som driver människohandel. Bidrag 100,000 SEK.
https://realstars.eu/

Svenska Hästars Värn
Svenska Hästars Värn är en ideell förening och är Sveriges enda djurskyddsorganisation för hästar. De bedriver räddningsverksamhet där de tar hand om vanvårdade hästar och ger dem ett nytt tryggt liv. Bidrag 20,000 SEK.
https://shv.org/

Stiftelsen 1825
Stiftelsen 1825 arbetar för att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa bland unga vuxna på både individ- och samhällsnivå. Bidrag 50,000 SEK.
https://1825.nu/

Radiohjälpen – Världens Barn
Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 civilsamhällesorganisationer, SVT, Utbildningsradion, och Sveriges Radio P4. Gåvan går till långsiktigt arbete för barns rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Bidrag 200,000 SEK.
https://start.varldensbarn.se/

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen i Göteborg gör insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. De hjälper akut och gör insatser för långsiktig social förändring. De bedriver verksamheten Solrosen som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Bidrag 60,000 SEK. 
https://raddningsmissioen.se/verksamhetsomrade/solrosen/

Stiftelsen Trygga Barnen
Trygga barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Bidrag 50,000 SEK.
https://www.tryggabarnen.org

The Hunger Project Sverige
The Hunger Project är en internationell organisation som arbetar för en värld fri från hunger och fattigdom.  Bidrag 50,000 SEK.
https://thehungerproject.se/

Ung Cancer
Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. Ung Cancer finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Ung Cancer stöttar medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Bidrag 60,000 SEK.
https://ungcancer.se/

Volentärarbete
Privatperson som deltar i ett volontärarbete med den ideella organisationen Teachers Across Borders Sweden i Kenya. Organisationen arbetar med att ge lärare fortbildning för att utveckla och förbättra undervisningen för barn och unga. Bidrag 7,300 SEK.
https://teachersacrossborders.se/

2023

Under 2023 har stiftelsen donerat 2 365 000 SEK, se mottagare nedan. 

Black Dog
Hundhemmet Black dog är en ideel förening som arbetar med att rädda, rehabilitera och omplacera hundar. De driver en en seniorfristad där de räddar gamla och utsatta hundar.Bidrag 10 000 SEK.
https://the-black-dog.se/

Borås Besöksverksamhet
Borås besöksverksamhet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Röda Korset, pensionärsföreningarna PRO, SPF seniorerna och Borås stad. Många människor, framför allt äldre lever ensamma och isolerade i sina hem eller i olika äldreboenden, de kan få besök av frivilliga från Borås besöksverksamhet. Besökare är personer som tycker om att få nya kontakter och som på sin fritid vill ställa upp och besöka någon som saknar anhöriga eller vänner i sin närhet. Bidrag 5 000 SEK.
https://borasbesoksverksamhet.se

DHB Västra
DHB Västra är en ideell förening som vänder sig till familjer som har döva, hörselskadade, språkstörda eller barn med flerfunktionshinder. De anordnar teckenspråkskurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet. Bidrag 20 000 SEK.
https://dhb.se/vastra/

En frisk generation
En Frisk Generation är en ideell förening vars verksamhet bidrar till att bryta trenden med ojämlik hälsa genom att ge alla familjer möjlighet till en aktiv gemenskap. En gemenskap som inte baseras på specifika färdigheter, pengar eller prestation – här kan alla vara med. Bidrag 40 000 SEK.
https://enfriskgeneration.se/forebyggande-insatser-for-familjer/

Ersta Diakoni
Ersta Möjlighet. Ett skyddat boende för kvinnor som flytt från våld i hemmet eller en våldsam partner och som också har en missbruksproblematik. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.erstadiakoni.se/verksamheter/socialt-stod-och-omsorg/skyddade-boenden/ersta-mojlighet/

FC Paratodos
FC Partodos i Ulricehamn arbetar för en meningsfull fritid för unga, ett tryggt sammanhang och integrationsarbete. Bidrag 25 000 SEK.

https://www.facebook.com/fcparatodos/

Frälsningsarmén Husby Järva
Frälsningsarmén är en internationell kristen kyrka med ett stort socialt engagemang. De erbjuder barn, ungdomar och föräldrar en gemenskap som stärker deltagarnas självkänsla och välbefinnande.Bidrag 50 000 SEK.
https://www.fralsningsarmen.se/husby-jarva/aktiviteter/

Hela människan Partille
Hela Människan arbetar stärkande för och tillsammans med människor som lever i en utsatt livssituation och verkar för att minska utanförskapet och ge människor möjlighet till förändring. Bidrag 50 000 SEK.
https://helamanniskan.se/partille/

Insamlingsstiftelsen Barnsamariten
Insamlingsstiftelsen barnsamariten bedriver hjälparbete på olika platser i världen, de hjälper barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård är viktiga delar av arbetet. Bidrag 55 000 SEK.
https://www.barnsamariten.se

Intize
Den ideella föreningen Intize syfte är att inspirera till ökat intresse för samt öka kunskaperna i matematik och matematiskt tänkande. Detta görs främst genom ideellt mentorskap där studenter hjälper andra att lära sig matematik. Detta ska bland annat leda till att alla får ökad självkänsla och ges nya möjligheter i livet. Bidrag 40 000 SEK.

Insamlingsstiftelsen Choice
Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation som arbetar tillsammans med läkare- & psykologstudenter för att förbättra hälsan bland ungdomar. Det gör preventiva insatser i gymnasieskolor där läkarstudenter utbildar elever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Bidrag 60 000 SEK.
https://www.stiftelsenchoice.se/

Läkare utan Gränser, konflikten i Gaza
Läkare utan gränser ger vård till utsatta människor i krig, katastrofer och kriser. Deras team är på plats i Gazaremsan och ger sjukvård och humanitärt stöd. Bidrag 100 000 SEK.
https://lakareutangranser.se/vad-vi-gor/har-arbetar-vi/palestina

Majblommans Riksförbund
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning. Bidrag 200 000 SEK.
https://majblomman.se

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 100 000 SEK.

https://maskrosbarn.org/

Medborgarskolan
Medborgarskolan ett studieförbund och en ideell förening som är öppen för alla. Stiftelsen stödjer ett specifikt matprojekt för de som behöver det mest.
Bidrag: 25.000 SEK.
https://www.medborgarskolan.se/

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 200 000 SEK.

https://mind.se/

Musketörerna i Rågsved
Musketörerna i Rågsved är en ideell förening som arbetar med att guida och hjälpa människor som lever i utanförskap, hemlöshet och missbruksproblem. Bidrag 20 000 SEK.
Om Musketörerna (musketorerna.se)

Passalen, Maria Bergs minne Stipendiefond
Passalen är en ideel förening som arbetar med att utveckla nya lösningar för att skapa inkludering för barn och unga med funktionsvariation. Maria Berg har betytt mycket för Passalen. Hon var tidigt med i utvecklingen av föreningen i alla möjliga olika kapaciteter. Styrelseuppdrag, mental coach till verksamhetsledaren och idéspruta och igångsättare av ”Handboll för alla”. Maria trodde på ett samhälle där alla kunde vara med och hon trodde på Passalens arbete. I samband med Marias bortgång så startades en stipendiefond. Gåvor kommer att skapa möjlighet för delaktighet för barn och unga med funktionsvariation. Bidrag 20 000 SEK.
https://passalen.se/maria-bergs-minne/

Privatperson
En man från Väderstad i Östergötland som gör gott för andra. Han arbetar ideellt med att införskaffa, serva och transportera elverk från Sverige till behövande i Ukraina. Bidrag 325 000 SEK.

Ronald Mcdonald Barnfond
Ronald McDonald Barnfond är en insamlingsstiftelse med ändamålet att stötta familjer med svårt sjuka barn. De gör det genom att driva, bygga ut och etablera nya Ronald McDonald Hus där familjer kan bo tillsammans under tiden då barnet vårdas på sjukhuset intill. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.ronaldmcdonaldhus.se/var-verksamhet/

Rädda Barnen
Rädda barnen är en barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Organisationen har FN:s konvention om barnets rättigheter som grund i allt arbete. Bidrag till Ulricehamns Lokalförening.
Bidrag 30 000 SEK.
https://www.raddabarnen.se

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen i Göteborg gör insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. De hjälper akut och gör insatser för långsiktig social förändring. De bedriver verksamheten Solrosen som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Bidrag 50 000 SEK. 
https://raddningsmissioen.se/verksamhetsomrade/solrosen/

Stiftelsen Göteborgs kyrkliga Stadsmission
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 150 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org/

Stiftelsen Skåne Stadsmissionen
Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. De erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.skanestadsmission.se/

Stiftelsen Trygga Barnen
Trygga barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller mår psykiskt dåligt. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.tryggabarnen.org

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre och utbildning i Stockholm. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se/

Svenska Röda Korset – Ukrainakrisen
Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen.  Bidrag 200 000 SEK.
https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

Sverige för UNHCR
På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid. Bidrag 100.000 SEK.
Akelius dubblar gåvor hela december! | Sverige för UNHCR (sverigeforunhcr.se)

The Hunger Project Sverige
The Hunger Project är en internationell organisation som arbetar för en värld fri från hunger och fattigdom.  Bidrag 50.000 SEK.
https://thehungerproject.se/

Ung Cancer
Ung Cancer är en ideell, fristående organisation som är politiskt och religiöst obunden. Ung Cancer finns till för unga vuxna som själva drabbats eller lever nära någon som drabbats av cancer. Ung Cancer stöttar medlemmar i sin rehabilitering och skapar vägar vidare. Bidrag 60 000 SEK.

https://ungcancer.se/

Uppsala KFUK-KFUM
KFUM Uppsala erbjuder mötesplatser för unga människor där alla är välkomna. Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetsyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. De tror på att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.
Bidrag 30 000 SEK.
https://www.uppsala.kfum.se/

2022

2022 delade stiftelsen ut totalt 1 834 000 SEK, se mottagare nedan.

Borås Besöksverksamhet
Borås besöksverksamhet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Röda Korset, pensionärsföreningarna PRO, SPF seniorerna och Borås stad. Många människor, framför allt äldre lever ensamma och isolerade i sina hem eller i olika äldreboenden, de kan få besök av frivilliga från Borås besöksverksamhet. Besökare är personer som tycker om att få nya kontakter och som på sin fritid vill ställa upp och besöka någon som saknar anhöriga eller vänner i sin närhet. Bidrag 5 000 SEK.
https://borasbesoksverksamhet.se/

Cah föreningen
Riksföreningen för congenital adrenal hyperplasia är en familjeförening som stödjer dem som drabbats av CAH och deras anhöriga. Bidrag 25 000 SEK.
https://cah.se/

DHB Västra
DHB Västra är en ideell förening som vänder sig till familjer som har döva, hörselskadade, språkstörda eller barn med flerfunktionshinder. De anordnar teckenspråkskurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet. Bidrag 30 000 SEK.
DHB Västra – Distriktsorganisationen för döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i västra Sverige

Ersta Diakoni
Ersta Möjlighet. Ett skyddat boende för kvinnor som flytt från våld i hemmet eller en våldsam partner och som också har en missbruksproblematik. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.erstadiakoni.se/verksamheter/socialt-stod-och-omsorg/skyddade-boenden/ersta-mojlighet/

Göteborgs kyrkliga Stadsmission
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org/

Insamlingsstiftelsen Choice
Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation som arbetar tillsammans med läkare- & psykologstudenter för att förbättra hälsan bland ungdomar. Det gör preventiva insatser i gymnasieskolor där läkarstudenter utbildar elever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Bidrag 50 000 SEK. https://www.stiftelsenchoice.se/?lang=sv/

Kattpatrullen
Kattpatrullen är en ideell förening i Vellinge kommun som hjälper hemlösa katter till ett bättre liv. Bidrag 5 000 SEK.
https://www.kattpatrullen.com/

KFUK-KFUM region Skåne och Blekinge
KFUK-KFUM region Skåne och Blekinge bedriver flera utvecklingsprojekt och verksamheter för barn, unga och äldre för att möjliggöra en positiv och hållbar samhällsutveckling. Stiftelse stödjer två olika projekt. Ett projekt som avser välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning. Det andra projektet kallas Mera liv-projektet där målgruppen är äldre personer som drabbats av stroke, Parkinson sjukdom, eller hjärntrötthet. hjärntrötthet – ett inre, stressbefriat lugn, stimulerar deras rörlighet och balanssinne. Bidrag 50 000 SEK
https://syd.kfum.se

Kvinnojouren Online
Kvinnojouren Online är en ideell förening som ger råd och stöd till kvinnor som utsätts för kränkningar, hot och våld i en relation eller på annat sätt. Särskilt fokus läggs på hur barn och unga påverkas, både genom att bevittna våld mot mamma och att som ung utsättas för olika former av våld i en relation, i skolan eller på nätet. Stödet ges av utbildade personer och den stödsökande kan vara anonym. Även den som vill hjälpa någon som är utsatt för våld erbjuds råd och stöd.  Bidrag 25 000 SEK.
https://kvinnojourenonline.se/

Läkare utan Gränser, Ukrainakrisen
Läkare utan gränser ger vård till utsatta människor i krig, katastrofer och kriser. Deras team är på plats i Ukraina och ger sjukvård och humanitärt stöd. Bidrag 100 000 SEK.
https://lakareutangranser.se/

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 50 000 SEK.
https://maskrosbarn.org/

Mercy Ships Sverige
Mercy Ships är världens största sjukhusfartyg som reser till afrikanska länder och erbjuder befolkningen gratis sjukvård och livsviktig information om hälsa.
Bidrag 50 000 SEK.
https://mercyships.se

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 200 000 SEK.
https://mind.se/

Musketörerna i Rågsved
Musketörerna i Rågsved är en ideell förening som arbetar med att guida och hjälpa människor som lever i utanförskap, hemlöshet och missbruksproblem. Bidrag 20 000 SEK
En för alla – alla för en (musketorerna.se)

Odenslunds 4H-klubb
4-H är en ideell barn- och ungdomsförening med visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Bidrag 14 000 SEK.
https://4-h.se/odenslund

Operation Smile
Operation Smile är en internationell hjälporganisation. Medicinska volontärer opererar barn, ungdomar och unga vuxna med läpp-käk-gomspalt eller andra ansiktsmissbildningar. Bidrag 50 000 SEK.
Operation Smile Sverige – Vi hjälper barn som föds med läppspalt, käkspalt och gomspalt

Rädda Barnen – Ukrainakrisen
Rädda barnen är en barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Organisationen har FN:s konvention om barnets rättigheter som grund i allt arbete. Donation till Ukrainakrisen eller dit resurserna behövs mest. Bidrag 150 000 SEK.
https://www.raddabarnen.se

Radiohjälpen, Ukrainakrisen
Radiohjälpens insamling gör skillnad för människor i Ukraina och i omgivande länder dit människor kan få skydd och trygghet. Bidrag 400 000 SEK. https://radiohjalpen.se/insamling/katastrof

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen i Göteborg gör insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. De hjälper akut och gör insatser för långsiktig social förändring. De bedriver verksamheten Solrosen som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Bidrag 50 000 SEK. 
https://raddningsmissioen.se/verksamhetsomrade/solrosen/

Stadsmissionen Skåne
Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. De erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.skanestadsmission.se/

Stadsmissionen Stockholm
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre och utbildning i Stockholm. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se/

Svenska Djurambulansen
Svenska djurambulansen är en ideell volontärverksamhet med uppdraget att hjälpa djur och djurägare i nöd genom en säker och professionell transport till veterinär eller annan lämplig instans. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.svenskadjurambulansen.se/

Svenska kyrkan & FC Paratodos Ulricehamn
Svenska kyrkan och FC Partodos i Ulricehamn samarbetar i arbetet för en meningsfull fritid för unga, ett tryggt sammanhang och integrationsarbete. Bidrag 10 000 SEK
https://www.facebook.com/fcparatodos/

Svenska Röda Korset
Röda Korset hjälper människor som drabbas av kriser och katastrofer över hela världen. Prioriterat i år är bla. Ukrainakrisen och matbrist i flera länder i Afrika. Bidrag 250 000 SEK.
https://rodakorset.se/

Uppsala KFUK-KFUM
KFUM Uppsala erbjuder mötesplatser för unga människor där alla är välkomna. Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetsyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. De tror på att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.uppsala.kfum.se/

2021

2021 delade stiftelsen ut totalt 1 519 000 SEK, se mottagare nedan:

DHB Västra
DHB Västra är en ideell förening som vänder sig till familjer som har döva, hörselskadade, språkstörda eller barn med flerfunktionshinder. De anordnar teckenspråkskurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet. Bidrag 30 000 SEK.
https://dhb.se/vastra/

Ersta Diakoni
Ersta Möjlighet. Ett skyddat boende för kvinnor som flytt från våld i hemmet eller en våldsam partner och som också har en missbruksproblematik. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.erstadiakoni.se/verksamheter/socialt-stod-och-omsorg/skyddade-boenden/ersta-mojlighet/

Funkibator
Funkibator är en ideell förening med inriktning rörelsenedsättning, synnedsättning, neuropsykiska diagnoser samt många olika sorters dolda nedsättningar. De vänder sig till alla men riktar sig främst mot barn, ungdomar och unga vuxna. Stiftelsen stödjer ett barnboksprojekt. Bidrag 30 000 SEK.
https://www.funkibator.se/

Hand in Hand Sweden
Hand in Hand Sweden är en ideell förening som arbetar aktivt för att bryta fattigdomsspiralen genom att uppmuntra och möjliggöra utbildning för utsatta barn. Skolgång ger barnen bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom. Bidrag 75 000 SEK.
https://www.handinhandsweden.se

Hundstallet, svenska hundskyddsföreningen
Hundstallet är en ideell förening vars uppgift är att hjälpa, vårda, och omplacera utsatta hundar. Bidrag 50 000 SEK.
https://hundstallet.se/

KFUK-KFUM region skåne och blekinge
Projekt välmåendeträning för barn och unga med funktionsnedsättning. Bidrag 25 000 SEK.
https://syd.kfum.se

Majblommans Riksförbund
Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning. Bidrag 200 000 SEK.
https://majblomman.se

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.maskrosbarn.org/

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Mercy Ships är världens största sjukhusfartyg som reser till afrikanska länder och erbjuder befolkningen gratis sjukvård och livsviktig information om hälsa.
Bidrag 100 000 SEK.
https://mercyships.se

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 200 000 SEK.
https://mind.se

Musketörerna i Rågsved
Musketörerna i Rågsved är en ideell förening som arbetar med att guida och hjälpa människor som lever i utanförskap, hemlöshet och missbruksproblem. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.musketorerna.se/

New Hope Reseindustrins Barnfond

Stiftelsen New Hope reseindustrins barnfond stödjer utsatta barn över hela världen. Arbetet sker främst genom utbildning och hälsa. Bidrag 100 000 SEK.
https://newhope.se

Odenslunds 4H-gård

4-H är en ideell barn- och ungdomsförening med visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Bidrag 14 000 SEK.
https://www.4h.se/odenslund

Operation Smile
Operation Smile är en internationell hjälporganisation. Medicinska volontärer opererar barn, ungdomar och unga vuxna med läpp-käk-gomspalt eller andra ansiktsmissbildningar. Bidrag 50 000 SEK.
Operation Smile Sverige – Vi hjälper barn som föds med läppspalt, käkspalt och gomspalt

RadiohjälpenVärldens Barn
Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 civilsamhällesorganisationer, SVT, Utbildningsradion, och Sveriges Radio P4. Gåvan går till långsiktigt arbete för barns rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Bidrag 100 000 SEK.
https://start.varldensbarn.se/

Riksorganisationen GAPF
Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) är en ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck. Organisationen vänder sig till alla som är utsatta för eller berörda av hedersrelaterat våld och förtryck. Bidrag 50 000 SEK.
https://gapf.se/om-gapf/

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen i Göteborg gör insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. De hjälper akut och gör insatser för långsiktig social förändring. De bedriver verksamheten Solrosen som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Bidrag 40 000 SEK. 
https://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/solrosen/

Secret Santa, Ulricehamn
Secret Santa hjälper och stöttar utsatta familjer under juletid. För att underlätta för dessa familjer kommer Secret Santa med både julmat och klappar till barnen. Bidrag 10 000 SEK.

Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet räddar liv till sjöss. De har 74 räddningsstationer och fler än 260 räddningsenheter längs våra kuster och i våra största sjöar. De har 2 300 frivilliga sjöräddare som är beredda att rycka ut, dygnet runt, året om. Bidrag: 50 000 SEK.
https://www.sjoraddning.se/

Stadsmissionen Göteborg
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org/

Stadsmissionen Skåne
Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. De erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.skanestadsmission.se/

Stadsmissionen Stockholm
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre och utbildning i Stockholm. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se/

Stiftelsen Choice
Insamlingsstiftelsen Choice är en ideell organisation som arbetar tillsammans med läkare- & psykologstudenter för att förbättra hälsan bland ungdomar. Det gör preventiva insatser i gymnasieskolor där läkarstudenter utbildar elever om kroppen och hur den påverkas av alkohol, narkotika och tobak. Bidrag 50 000 SEK. https://www.stiftelsenchoice.se/?lang=sv/

Sverige för UNHCR
På uppdrag av FN leder UNHCR, FN:s flyktingorgan, internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem på grund av krig, konflikt och förföljelse. UNHCR kämpar för deras rättigheter, ger dem livräddande nödhjälp och skapar lösningar för en trygg framtid. Bidraget går till ett projekt som syftar till att utbilda barn på flykt. Bidrag 25 000 SEK.
https://min.sverigeforunhcr.se/fundraisers/knowit-for-unhcr-educate-a-child

2020

2020 delade stiftelsen ut totalt 750 150 SEK, se mottagare nedan.

Animals H.O.P.E, fågelcentralen
Fågelcentralen är en rehabiliteringscentral för vilda fåglar och drivs av organisationen Animals HOPE, en ideell förening vars ambition är att verka för djurens bästa. Bidrag 5 000 SEK.
https://fagelcentralen.se

Borås Besöksverksamhet
Borås besöksverksamhet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Röda Korset, pensionärsföreningarna PRO, SPF seniorerna och Borås stad. Många människor, framför allt äldre lever ensamma och isolerade i sina hem eller i olika äldreboenden, de kan få besök av frivilliga från Borås besöksverksamhet. Besökare är personer som tycker om att få nya kontakter och som på sin fritid vill ställa upp och besöka någon som saknar anhöriga eller vänner i sin närhet. Bidrag 5 000 SEK.
https://borasbesoksverksamhet.se

Clownkliniken
Clownkliniken är en ideell förening som ser till att professionella clowner besöker människor främst barn och äldre på sjukhus. De arbetar med att höja livskvaliteten för andra. Deras uppgift är att släppa in lek, fantasi och öppna det magiska rum där människor får släppa allt de bär på. Bidrag 75 000 SEK.
http://clownkliniken.se

DHB Västra
DHB Västra är en ideell förening som vänder sig till familjer som har döva, hörselskadade, språkstörda eller barn med flerfunktionshinder. De anordnar teckenspråkskurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet. Bidrag 25 000 SEK.
https://dhb.se/vastra

FUB Borås
FUB Borås är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Bidrag 30 000 SEK.
https://www.fub.se

Hand in Hand Sweden
Hand in Hand Sweden är en ideell förening som arbetar aktivt för att bryta fattigdomsspiralen genom att uppmuntra och möjliggöra utbildning för utsatta barn. Skolgång ger barnen bättre förutsättningar att ta sig ur fattigdom. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.handinhandsweden.se

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.maskrosbarn.org

Musketörerna i Sollentuna
Musketörerna i Sollentuna är en ideell förening som arbetar med att guida och hjälpa människor som lever i utanförskap, hemlöshet och missbruksproblem. Bidrag 15 000 SEK.
https://www.facebook.com/MusketorernaiSollentuna

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 100 000 SEK.
https://mind.se

Natasha Anderssons Barnläger
Sedan många år bedriver Natasha Andersson tillsammans med sin man Leif ett barnläger i Sotter för fattiga ukrainska strålskadade barn som drabbats av katastrofen vid Tjernobyl och nu lever under svåra förhållanden i områden förgiftade av Tjernobylolyckan. Bidrag 50 000 SEK.
https://www.natashaandersson.se

New Hope
Stiftelsen New hope reseindustrins barnfond stödjer utsatta barn över hela världen. Arbetet sker främst genom utbildning och hälsa. Bidrag 50 000 SEK.
https://newhope.se

Odenslunds 4H-gård
4-H är en ideell barn- och ungdomsförening med visionen att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.4h.se/odenslund

Ordpalatset
Ordpalatset är en skrivarverkstad för barn från utsatta områden. Att vara trygg i det skrivna ordet är en viktig förutsättning för att kunna känna sig delaktig i samhället. Språk och berättarglädje är viktigt för att ge barnen framtidstro. Bidrag 25 000 SEK.
http://ordpalatset.se

Privatperson
En kvinna från Göteborg har under många år volontärarbetat som sjuksköterska på fartyget Mercy ship Sweden och gjort skillnad för andra. Bidrag 25 000 SEK. https://mercyships.se

Peace Parks Foundation
Peace Parks Foundation är en ideell organisation som verkar för en hållbar lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och hjälp till självhjälp samtidigt som de investerar i det dagliga naturskyddet i Afrika. Deras insatser bevarar djur och natur och förbättrar livskvaliteten för de människor som bor i området och skapar därmed långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem. Bidrag 25 000 SEK. http://www.peaceparks.se

Rädda Barnen
Rädda barnen är en barnrättsorganisation som kämpar för barns rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Organisationen har FN:s konvention om barnets rättigheter som grund i allt arbete. Bidrag till följande Lokalföreningar: Ulricehamn 31 500 SEK, Karlsborg/Tibro 9 000 SEK.
https://www.raddabarnen.se

Räddningsmissionen
Räddningsmissionen i Göteborg gör insatser för människor som finns i eller riskerar social utsatthet. De hjälper akut och gör insatser för långsiktig social förändring. De bedriver verksamheten Solrosen som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har haft en frihetsberövad familjemedlem. Bidrag 30 000 SEK. https://raddningsmissionen.se/verksamhetsomraden/solrosen

Secret Santa , Ulricehamn
Secret Santa hjälper och stöttar utsatta familjer under juletid. För att underlätta för dessa familjer kommer Secret Santa med både julmat och klappar till barnen. Bidrag 10 000 SEK.
https://www.facebook.com/Secretsantaulricehamn

Skyddsvärnet
Skyddsvärnet i Göteborg arbetar med att förebygga social utslagning och skapa bättre förutsättningar för människor med psykosociala problem. Bidrag 25 000 SEK.
 https://skyddsvarnet.org

Stadsmissionen Göteborg
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org

Stadsmissionen Skåne
Skåne Stadsmission arbetar för ett medmänskligare Skåne. Vi erbjuder professionellt stöd, både akut och långsiktigt, till människor som lever i utsatta livssituationer. Målet är att förebygga utanförskap och stärka individers makt över sitt eget liv. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.skanestadsmission.se

Stadsmissionen Stockholm
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre och utbildning i Stockholm. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se

Stiftelsen Trygga Barnen
Trygga barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller växt upp i en familj där någon har problem med alkohol, andra droger eller mår psykist dåligt. Bidrag: 10 000 SEK.
https://www.tryggabarnen.org

2019

2019 delade stiftelsen ut totalt 1 207 000 kr, mottagare ser ni nedan.

Borås Besöksverksamhet
Borås besöksverksamhet är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Röda korset, pensionärsföreningarna PRO och SPF seniorerna och Borås stad. Många människor, framför allt äldre lever ensamma och isolerade i sina hem eller i olika äldreboenden, de kan få besök av frivilliga från Borås besöksverksamhet. Besökare är personer som tycker om att få nya kontakter och som på sin fritid vill ställa upp och besöka någon som saknar anhöriga eller vänner i sin närhet. Bidrag 5 000 SEK.
https://www.svenskakyrkan.se/boras/boras-besoksverksamhet

Bosses Hundhjälp
Bosses hundhjälp bidrar med akut veterinärvård för behövande hundar i Sverige. Bidrag 20 000 SEK.
https://www.bosseshundhjalp.se

CISV Sweden
CISV Sweden är en ideell organisation med målsättningen att skapa en fredligare värld. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.cisv.se

Equmeniakyrkan, Ulricehamn
Equmeniakyrkan driver ett språkcafé med syfte att asylsökande och nysvenskar får kontakt med svenskar och möjlighet att lära sig tala svenska. I samtal får de även kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Bidrag 15 000 SEK.
https://equmeniakyrkan.se/ulricehamn

Göteborgs Stadsmission
Göteborgs stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, integration, skyddande boenden, äldreomsorg och beroendevård i Göteborg. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.org

Insamlingsstiftelsen Barnsamariten
Insamlingsstiftelsen barnsamariten bedriver hjälparbete på olika platser i världen, de hjälper barn, kvinnor och familjer. Utbildning och hälsovård är viktiga delar av arbetet. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.barnsamariten.se

Maskrosbarn
Maskrosbarn är en barnrättsorganisation som stödjer unga som har föräldrar som mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.maskrosbarn.org

Mercy Ships Sverige Insamlingsstiftelse
Mercy Ships är världens största sjukhusfartyg som reser till afrikanska länder och erbjuder befolkningen gratis sjukvård och livsviktig information om hälsa.
Bidrag 250 000 SEK.
https://mercyships.se

Mind
Mind är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Bidrag 160 000 SEK.
https://mind.se

Missing People Sweden – Sjuhärad
Missing People Sweden är en ideell organisation som publicerar efterlysningar och arrangerar sökinsatser när en person försvinner. Bidrag 100 000 SEK.
https://www.missingpeople.se.

New Hope
Stiftelsen New Hope reseindustrins barnfond stödjer utsatta barn över hela världen. Arbetet sker främst genom utbildning och hälsa. Bidrag 50 000 SEK. https://newhope.se

Operation Smile
Operation Smile är en internationell hjälporganisation. Medicinska volontärer opererar barn, ungdomar och unga vuxna med läpp-käk-gomspalt eller andra ansiktsmissbildningar. Bidrag 240 000 SEK.
https://operationsmile.se

Secret Santa i Ulricehamn
Secret Santa hjälper och stöttar utsatta familjer under juletid. För att underlätta för dessa familjer kommer Secret Santa med både julmat och klappar till barnen. Bidrag 10 000 SEK.
https://www.facebook.com/Secretsantaulricehamn

Springhjälpen
Den 30 maj 2019 arrangerade SVT, Radiohjälpen och Sveriges Radio Springhjälpen som har som syfte att bekämpa akut hunger i världen.
Bidrag 20 000 SEK.
https://sverigesradio.se/springhjälpen

Stockholms Stadsmission
Stockholms Stadsmission arbetar aktivt med människor som på olika vis lever i utsatthet, exempelvis arbetar de med hemlöshet, arbetsintegration, boenden, äldre, utbildning i Stockholm. Bidrag 25 000 SEK.
https://www.stadsmissionen.se

Svenska kyrkan, Borås
Svenska Kyrkan i Borås har en verksamhet som kallas PUA vars syfte är att stötta ensamstående mödrar i slutet av graviditeten och under förlossning. Dessa kvinnor saknar ofta nätverk och PUA vill skapa sammanhang och ge stöd till den nya lilla familjen. Bidrag 9 000 SEK. 
https://www.svenskakyrkan.se/boras/stod-och-hjalp-for-dig-som-ar-gravid

Privatperson
En kvinna från Ulricehamn som under många år har arbetat med en ideell hjälpverksamhet för utsatta barn i Ukraina och Vitryssland. Bidrag 18 000 SEK.

Världens Barn
Världens Barn är en av Radiohjälpens största insamlingskampanjer och ett samarbete med 14 civilsamhällesorganisationer, SVT, Utbildningsradion, och Sveriges Radio P4. Gåvan går till långsiktigt arbete för barns rättigheter till hälsa, skola och trygghet. Bidrag 100 000 SEK.
https://start.varldensbarn.se

Västra Götalands Idrottsförbund
Västra Götalands Idrottsförbund arbetar med parasport som riktar sig till personer med funktionsnedsättning. Bidrag 10 000 SEK.
www.vgidrott.se