Stiftelse till Ingrid och Gustaf Fribergs minne har som ändamål ”att stödja verksamheter och personer som med osjälviskt syfte arbetar till att göra gott för människor
(i synnerhet barn) och djur” (Ingrid och Gustaf Friberg, 2008).

Ingrid och Gustaf Friberg