Ansökan
Stiftelsens bestämmelser innehåller krav som måste uppfyllas. Styrelsen som fattar beslut om utdelning måste se till att den som beviljas bidrag uppfyller dessa krav. Detta granskas i efterhand av stiftelsens revisor och kan också granskas av länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Krav
Ändamålet för stiftelsen måste vara uppfyllt, vilket är ”att stödja verksamheter och personer som med osjälviskt syfte arbetar med att göra gott för människor (i synnerhet barn) och djur”.

Tipsa oss!
Känner ni någon som gör något utöver det vanliga som passar in på stiftelsens ändamål, tipsa gärna styrelsen genom att skicka ett mail till info@fribergsstiftelse.se.

Ansökningsperiod
Stiftelsen har ingen ansökningsperiod utan tar emot ansökningar under hela året. Inkommande ansökningar behandlas fortlöpande och beslutas oftast på nästkommande styrelsemöte. Nästa styrelsemöte planeras till juni månad 2024.

Hur söker jag?
Det finns två olika sätt att ansöka om bidrag från stiftelsen.

 1. Digitalt via formuläret nedan.
 2. Via post. Fyll då i detta formulär.

  Ansökan

  • Beskriv ditt ärende

  • Motivera behovet av bidrag

  • Uppskatta beloppet som täcker ovan nämnt behov

  Privatperson som söker ska bifoga personbevis (hämtas på Skatteverkets hemsida) (PDF, Excel, Word Max 10 MB)

  Juridisk person som söker ska bifoga registreringsbevis, årsredovisning och revisionsberättelse (PDF, Excel, Word Max 10 MB) Vid större filer än 10MB så skicka separat till epost: ansokan@fribergsstiftelse.se, skriv "komplettering ansökan" i ämnesraden".


  Beviljat anslag

  • Svar om beviljat anslag sker via telefon alternativt mail
  • Återrapportera vad medel har använts till genom att skicka en kort berättelse samt underlag
  • Beviljat anslag kan komma att publiceras på stiftelsens webbplats
  • Även om villkoren för stiftelsens ändamål är uppfyllda så är detta ingen garanti för beviljat anslag, det är ingen rättighet utan en gåva
  • Beslut från styrelsen går inte att överklaga